សុភាពបុរសភាគច្រើនគឺមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងស្លៀកពាក់នោះទេ ពួកគេស្លៀកពាក់ទៅតាមការនឹកឃើញ ពេលខ្លះម៉ូតអាវមិនសូវស៊ីជាមួយខោ ពណ៌ខោមិនស៊ីជាមួយនឹងពណ៌អាវ ស្បែកជើងមិនសមនិងខោ នាឡិកាមិនសមនិងអាវជាដើម ។ តោះឥលូវមករៀនរើសម៉ូតជាមួយនឹងគេហទំព័រ ចង់ដឹង ឲ្យសាកសមបន្តិចទៅមើល ។

ប្រភព​ ៖​  ROzy-Photography

Loading...
SHARE