នៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាធុញទ្រាន់នឹងការប្រកួតប្រជែង ធុញទ្រាន់នឹងភាពអ៊ូអរ អ្នកតែងតែប្រថ្នាទៅកាន់កន្លែងណាដែលមានភាពស្ងត់ស្ងាត់ ឆ្ងាយពីមនុស្សផងទាំងឡាយ។

ហើយនេះគឺជាផ្ទះមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅលើកោះ Elliðaey ប្រទេសអ៊ីស្លង ដែលវាគឺជាទីកន្លែងដែលមនុស្សជាច្រើនតែងតែណែនាំទៅកាន់អ្នកចង់បានកន្លែងស្ងប់ស្ងាត។ ពីព្រោះតែផ្ទះមួយនេះស្ថិតនៅដាច់ឆ្ងាយពីគេឯងតែម្ដង កោះមួយទាំងមូលមានតែផ្ទះមួយខ្នងនេះគត់។

មនុស្សមួយចំនួនបានគិតថា ផ្ទះនិងកោះមួយនោះគឺជាកម្មសិទ្ធរបស់តារាចម្រៀងអូស្ត្រាលី Björk ប៉ុន្តែការពិតវាគឺជាកម្មសិទ្ធរបស់សមាគមន៍ Elliðaey Hunting Association ។

 

Loading...
SHARE