មនុស្សជាច្រើនបានភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ចំណុចដ៏ទាក់ទាញមួយនៃរូបថតទាំងអស់នៃតារា Instagram គឺកញ្ញា Louise Delage ត្រូវបានគេកត់សំគាល់។

មុនដំបូងមិនមាននរណាដឹងថារូបថតទាំងអស់របស់ Louise Delage មានចំណុចមួយដែលដូចគ្នានោះទេ គេគ្រាន់តែដឹងថានាងបង្ហោះរូបស្អាតៗតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែក្រោយមកក៏មានអ្នករកឃើញហើយចែករំលែកវា ដែលធ្វើនាងកាន់តែល្បី នោះគឺ៩៩ ភាគរយរូបថតរបស់នាងដែលបង្ហោះក្នុងគណនី Instagram សុទ្ធសឹងតែមាន កែវ កំប៉ុង ឬ ដប ស្រាវ និងភេសជ្ជៈនៅក្នុងរូបទាំងអស់។

តោះមើលបន្តិចទៅមើលថាតើវាជាការពិតឬយ៉ាងណា ៖

Souvenir de Bretagne

A post shared by Louise Delage (@louise.delage) on

Good Time

A post shared by Louise Delage (@louise.delage) on

🍷 Friends 🍷

A post shared by Louise Delage (@louise.delage) on

💦 Pool 💦

A post shared by Louise Delage (@louise.delage) on

Late #tbt si still #tbt 🇩🇪

A post shared by Louise Delage (@louise.delage) on

💦 F.R.E.S.H 💦

A post shared by Louise Delage (@louise.delage) on

Ravitaillement 😍

A post shared by Louise Delage (@louise.delage) on

Beach session 2 #latergram

A post shared by Louise Delage (@louise.delage) on

White lights

A post shared by Louise Delage (@louise.delage) on

64

A post shared by Louise Delage (@louise.delage) on

Beach session 3 ☀️

A post shared by Louise Delage (@louise.delage) on

Wall

A post shared by Louise Delage (@louise.delage) on

💸 Shopping 💸

A post shared by Louise Delage (@louise.delage) on

Curiosité ⚓️

A post shared by Louise Delage (@louise.delage) on

Campagne

A post shared by Louise Delage (@louise.delage) on

#latergram Bretagne

A post shared by Louise Delage (@louise.delage) on

Souvenirs de Berlin 🇩🇪

A post shared by Louise Delage (@louise.delage) on

Cocooning

A post shared by Louise Delage (@louise.delage) on

⚡️ Saturday light ⚡️

A post shared by Louise Delage (@louise.delage) on

Miss the sea 🐟

A post shared by Louise Delage (@louise.delage) on

☀️ P.L.A.Y.A ☀️

A post shared by Louise Delage (@louise.delage) on

B.O.A.T ⛵️

A post shared by Louise Delage (@louise.delage) on

Beach session 2 ☀️

A post shared by Louise Delage (@louise.delage) on

🌵 Jungle 🌵

A post shared by Louise Delage (@louise.delage) on

ទស្សនាវីដេអូ ៖

ប្រភព ៖ Instagram

Loading...
SHARE