មនុស្សនៅក្នុងវ័យនីមួយៗរមែងមានកន្លែងដែលខ្លួនចង់រស់នៅខុសៗពីគ្នា អាស្រ័យទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្ត និងលក្ខណៈរបស់ទីកន្លែងនោះ។ យ៉ាងណាមិញទីក្រុងខាងក្រោមនេះ ជាទីក្រុងដែលមនុស្សវ័យក្រោម៣០ឆ្នាំចង់រស់នៅបំផុត។ ការកំណត់នេះគឺផ្អែកលើចំណុចមួយចំនួនដូចជា ថ្លៃនៃការរស់នៅ មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ សេវាអ៊ិនធឺណេត អាហារ និងការកម្សាន្តនាពេលរាត្រីជាដើម។ ចង់ដឹងថាមានទីក្រុងណាខ្លះសូមចូលមើលខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖

15. ទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់ ប្រទេសកាណាដា

14. ទីក្រុងឡាអេ ប្រទេសហូឡង់

13. ទីក្រុង Valencia ប្រទេសអេស្ប៉ាញ

12. ទីក្រុង Zurich ប្រទេសស្វីស

11. ទីក្រុង Lille ប្រទេសបារំាង

10. ទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដា

9. ទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារំាង

8. ទីក្រុង Cologne ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

7. ទីក្រុងលីយ៉ុង ប្រទេសបារំាង

6. ទីក្រុង Barcelona ប្រទេសអេស្ប៉ាញ

5. ទីក្រុង Antwerp ប្រទេសប៊ែកហ្សិក

4. ទីក្រុង Lisbon ប្រទេសប៉ទុយហ្កាល់

3. ទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

2. ទីក្រុងប៊ែកឡាំង ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

  1. ទីក្រុង Amsterdam ប្រទេសហូឡង់

ប្រភព៖ Business Insider

Loading...
SHARE