សត្វឆ្កែគឺជាសត្វចិញ្ចឹមក្នុងផ្ទះដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់បំផុតសំរាប់មនុស្សរហូតដល់មានមនុស្សមួយចំនួួននិយាយថាឆ្កែគឺជាមិត្តដ៏ល្អបំផុតរបស់ពួកគេផងដែរ។ តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងស៊ាំចិត្តបំផុតនិងអស់សំណើចបំផុតនោះគឺនៅពេលដែលថតរូបម្តងៗមិនថាជារូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍ រូបថតគ្រួសារ ឬរូបថតដើរលេងនោះទេមិត្តសម្លាញ់របស់យើង(ឆ្កែ)តែងតែឃើញកាមេរ៉ាមិនបានហើយចូលមកថតជាមួយយើងជានិច្ច។​

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពរបស់សត្វសុខនដែលឃើញកាមេរ៉ាមិនបាន៖

 

Loading...
SHARE