ដោយសារតែប្រទេសចិន ជាប្រទេសមួយដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើន ហើយកំណើននៃប្រជាជនចូលទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងក៏មានចំនួនច្រើន ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលមានការពិធីបុណ្យជាតិធំៗ ឬ ការប្រលងថ្នាក់ជាតិធំៗ ម្ដងៗ គេសង្កេតឃើញថាមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំកក់កុញណែនក្ដន់ ស្ទើរតែគ្មានកន្លែងដកដង្ហើម។ ក្រៅពីនោះសូម្បីតែកន្លែងកម្សាន្ត នៅថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ ឬ ថ្ងៃឈប់សម្រាក ក៏មិនអន់នោះដែរ ចំណែកឯកន្លែងរស់នៅក៏មិនធម្មតាដែរ បើក្រឡេកមើលចរាចរណ៍ក៏កាន់តែលែងនិយាយហើយ។

បែបនេះប្រហែលជាមានតែនៅចិននោះទេ !!!!

 

Loading...
SHARE