មិនដឹងថាជាងទាំងនេះស្ទើរភ្លើង ឬ ក៏បែកស្លុយនោះទេ ទើបបានជាពួកគេធ្វើឲ្យមានរឿងដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចជុំវិញអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើចេញមកបែបនេះ ។ ចំណែកឯប្រិយមិត្តពេលដែលបានឃើញពីស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យ មហាបែកស្លុយរបស់ពួកគាត់ ធានាថានឹងចង់រកមុខពួកគាត់ជាក់ជាមិនខាន។

ទូរ ATM ស្រុកគាត់គេដាក់ឲ្យអង្គុយចុច អីញ្ចឹងហ្មង ?

ពុទ្ធោ! ស្មានតែជណ្ដើរយន្ត

សរសើរគាត់ទៅដែលគាត់ធ្វើដូចនេះបាន មិនខ្លាចគេហៅថាឆ្កួត

មិនដឹងគាត់ដាក់មើលអ្វីឲ្យប្រាកដនោះទេ

ប្រហែលជាទ្វាសម្រាប់អ្នកចង់លោតពីលើផ្ទះ

ដល់តែដាក់អីញ្ចឹងទៅ បើកយ៉ាងម៉េចទៅ ?

ជិះជណ្ដើរយន្តនេះទាល់ទាក្រាប បើមិនក្រាបបែកក្បាលមិនខាន

យីអើ! គ្រាន់តែអីញ្ចឹងក៏ចាំបាច់ដាក់បង្កាន់ដៃដែរ

អស់អ្វីត្រូវនិយាយ

ទូរសព្ទសាធារណៈសម្រាប់តែអ្នកខ្ពស់ៗនោះទេ

បង្កើតកន្លែងសម្រាប់ឲ្យគេសម្លាប់ខ្លួន ឬ យ៉ាងណា

ស្រុកគេអីញ្ចឹង គ្រាន់តែផ្លូវប៉ុណ្្នឹងក៏មានស្ពានអាកាសដែរ

អត់យល់

ប្រវែងហ្នឹងដាក់ឃាត់អីបានទៅ

កុំបន្ទោសគាត់ប្រហែលជាទ្វាបំបាំងកាយទេដឹង

កាន់តែមិនយល់ទៀតហើយ

ប្រាប់បានទេ ជុះរបៀបណាទៅ ?

អស់ពាក្យថ្លែង

 

Loading...
SHARE