ដោយ​សារ​តែ​ប្រពៃណី​និង​សាសនា​ ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​តែង​តែ​ប្រារព្ធ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ជាមួយ​គ្នា។​ជាក់​ស្ដែង​ចិន​និង​វៀតណាម​ជា​ដើម​។​ងាក​មក​ចាប់​អារម្មណ៍​នឹង​ពិធី​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​របស់​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​វិញ ធ្លាប់​ដឹង​ទេ​ថា​ប្រទេស​ណា​ខ្លះ​ប្រារព្ធ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​នេះ​ដែរ:

កម្ពុជា​ ​១៣​ ១៤​ ១៥​ មេសា

ថៃ ១៣​ ១៤​ ១៥ មេសា

ឡាវ ១៤ ១៥ ១៦ មេសា

មីយ៉ាន់ម៉ា ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ មេសា

ស្រីលង្កា​ ១៣ ១៤​ ១៥ មេសា

ឥណ្ឌា ១៣ ១៤ ១៥ មេសា

នេប៉ាល់ ១១ ១២​ ១៣ ១៤ ១៥ មេសា

Loading...
SHARE