មនុស្សជាច្រើននៅលើពិភពលោកនេះបានទិញសត្វមកធ្វើជាសត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះដូចជា​ សត្វសុនខ និងសត្វឆ្មាជាដើម, តែដោយសារតែការស្រលាញ់សត្វទាំងនោះពេកពួកគេបានតុបតែងដូចជាការស្លៀកពាក់ និង យកម៉ាសជាច្រើនបែបមកពាក់អោយសត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតនិង ទាក់ទាញខ្លាំងណាស់ នៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញរូបទាំងនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានិងលាន់មាត់ថាអីក៏Cute ម្លេះ ដូចនេះសូមមកទស្សនារូបភាពនៃសត្វទាំងនោះខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា៖

 

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

ប្រភព៖ Amazing

Loading...
SHARE