បារាំង​បាន​ដាក់​ដំណើរ​ការ​​សាកល្បង​ផ្លូវ​ដែល​ក្រាល​បន្ទះ​សូឡា​ដើម្បី​ទាញ​ថាមពល​អគ្គិសនី​ពី​ព្រះអាទិត្យ​។​គម្រោង​ដើម្បី​បរិស្ថាន​នេះ​​ត្រូវ​បាន​សាក​ល្បង​សាង​សង​​ជា​ផ្លូវ​រថយន្ត​ក្នុង​ប្រវែង​១​គីឡូម៉ែត្រ​ប៉ុណ្ណោះ។​

គម្រោង​នេះ​ចំណាយ​អស់​រហូត​ដល់​4.2​លាន​ផោន​​ព្រម​ទាំង​ធ្វើ​ពិសោធន៍​២​ឆ្នាំ​ថា​វា​អាច​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​បាន​ក្នុង​ទំហំ​ប៉ុណ្ណា។​បើ​សិន​ជា​លទ្ធផល​ដែល​ទទួល​បាន​ វា​សាក​សម​នឹង​ការ​ចំណាយ​នោះ​បារាំង​នឹង​ក្លាយ​ជា​ប្រទេស​ទី​មួយ​លើ​លោក​​ដែល​គិត​គូរ​ដល់​បរិស្ថាន​និង​បង្កើត​ថាមពល​ថ្មី​ដោយ​ខ្លួន​ឯង៕

ប្រភព: ​​​Businessinsinder

Loading...
SHARE