អ្នកធ្លាប់តែគិតថាទាល់តែទៅរកកន្លែងដែលមានទេសភាពស្អាតៗទើបអាចថតរូបបានស្អាតមែនទេ បើបានឃើញរូបទាំងនេះហើយអ្នកនឹងដឹងថាទីតាំងថតមិនសំខាន់នោះទេ សំខាន់អ្នកថត កាមេរ៉ា ការជ្រើសរើសប្លង់ និង ប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសបានល្អតែប៉ុណ្ណោះ ។

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

២០

 

Loading...
SHARE