បើនិយាយ​ទៅ​ដល់​ការ​កាត់ត​រូបភាព​គេ​តែង​តែ​នឹក​ដល់កម្មវិធី Photoshop ពីព្រោះ​វា​ជា​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​មាន​មុខងារ​ជា​ច្រើន​ជំនួយ​ដល់​ការ​កាត់ត​រូបភាព​ ហើយ​វា​ក៏​ជា​កម្មវិធីកាត់ត​រូបភាព​ដ៏​ពេញនិយម​ផង​ដែរ​។

ខាងក្រោម​នេះ​គឺ​រូបភាព​ដែល​បង្ហាញ​ពី​ការ​យក​រូបភាព​ផ្សេង​គ្នា​ជា​ច្រើន​មក​កាត់​បញ្ចូល​គ្នា​បាន​ជា​រូបភាព​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​មួយ​សន្លឹក ដែល​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​កាន់​តែ​ចង់​ចេះ​ Photoshop កាន់​តែ​ខ្លាំង។


 

Loading...