​ជឿ​ថា​ម្នាក់​ៗ​ប្រាកដ​ជា​ធ្លាប់ បើ​មិន​ច្រើន​ក៏​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​ម្ដង​ដែរ ដែល​មាន​អារម្មណ៍​ថា​ខ្លួន​ឯង​ដូច​គោ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ថ្នាក់​ស្ដាប់​គ្រូ​ពន្យល់ តែ​មិន​ចូល​សូម្បី​មួយ​ម៉ាត់​នោះ។​​ដើម្បី​អោយ​គ្រូ​មើល​មក​ថា​យើង​រវល់​ មិន​នៅ​ស្ងៀម​ៗ​ពេល​ម៉ោង​រៀន ​ប៉ុន្តែ​មើល​ទៅ​ដូច​ជា​កំពុង​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​កត់​ចំណាំ​អ្វី​ដែល​គាត់​ពន្យល់​នោះ​នេះ​ហើយ ជា​លទ្ធផល​គឺ​ថា​ស្នាដៃ​ពោរពេញ​ទៅ​ដោយ​សិល្បៈ​តែ​ម្ដង​:

​​

 

ប្រភព៖Facebook