នៅ​ពេល​ដែល​គេ​និយាយ​ទៅ​ដល់​រឿង​ទៅ​កាត់​សក់​គោល​បំណង​គឺ​ដើម្បី​ផ្លាស់ប្ដូរ​ម៉ូតសក់​ឲ្យ​កាន់​តែ​ទាក់ទាញ ឬ កែកុន​ម៉ូត​ចាស់​ដែល​វែង​ឲ្យ​ខ្លី​បន្តិច​ ហើយ​ស្អាត​ជា​ងមុន។ ប៉ុន្តែ​បើ​ក្រឡេក​មើល​បុរស​ប៉ុន្មាន​រូប​ខាង​ក្រោម​នេះ​ជាមួយ​នឹង​ម៉ូត​សក់​របស់​គាត់​យើង​អាច​និយាយ​បាន​ថា គាត់​បាន​ធ្វើ​ខុស​គោល​ការ​នៃ​ការ​កាត់​សក់​ហើយ ដោយ​ពួកគាត់​មិន​បាន​ព្យាយាម​ធ្វើ​វា​ឲ្យ​ស្អាត​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ធ្វើ​វា​ឲ្យ​មើល​ទៅ​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច​ទៅ​វិញ។

Say No More Haircut

Say No More Haircut

Say No More Haircut

Say No More Haircut

Say No More Haircut

Say No More Haircut

Say No More Haircut

Say No More Haircut

Say No More Haircut

Say No More Haircut

Say No More Haircut

Say No More Haircut

Say No More Haircut

Say No More Haircut

Say No More Haircut

Say No More Haircut

Say No More Haircut

Say No More Haircut

Say No More Haircut

Say No More Haircut

Say No More Haircut

Say No More Haircut

Say No More Haircut

Say No More Haircut

Say No More Haircut

Say No More Haircut

Say No More Haircut

ប្រភព ៖ Boredpanda

Loading...
SHARE