វិទ្យាសាស្ត្រ​កាន់​តែ​រីកចម្រើនធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​អាច​ប្ដូរ​ភេទ​កំណើត​របស់​ខ្លួន​បាន​តាម​រយៈការ​វះកាត់។ អ្នក​ដែល​មិន​ពេញចិត្តនឹងភេទរបស់​ខ្លួន​ឯង​ដូចជា​អ្នក​ដែល​កើត​មកជា​ប្រុស​តែ​ចង់​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ស្រី និង​អ្នក​កើត​មក​ជា​ស្រី​ចង់​ក្លាយ​ជា​ប្រុស​ បាន​ធ្វើ​ការ​វះកាត់​ឲ្យ​សម​តាម​បំណង​ខ្លួន ដែល​ការ​វះកាត់​នេះ​មិន​ត្រឹម​តែ​ប្ដូរ​ត្រឹម​រូបរាង​នោះ​ទេ គឺ​ប្ដូរ​ទាំង​អវយវៈ​ផង​ដែរ។

ជាក់ស្ដែង​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​គឺ​សម្បូរ​មនុស្ស​ប្រុស​ដែល​កែភេទ​ជា​ស្រី​ខ្លាំង​ណាស់ ដែល​ពួកគេ​ពេល​កែ​រួច​ស្ទើរ​តែ​ស្អាត​ជា​មនុស្ស​ពី​ធម្មជាតិ​ទៀត​ផង ។ សាក​គិត​ទៅ​មើល​បើ​ស្ទើរ​តែ​ស្អាត​ជាង​មនុស្ស​ស្រី​បែបនេះ អ្នក​អាច​នឹង​ដឹង​ថា​ពួកគេ​បាន​កែ​ភេទ​ឬទេ ? រូបថត​ច្រើន​ជាង ១៨ សន្លឹក​ខាង​ក្រោម​នេះ​នឹង​បង្ហាញ​អ្នក​ឲ្យ​កាន់​តែ​ច្បាស់ ហើយ​ក្រោយ​ពី​ទស្សនា​រួច អ្នក​ប្រហែល​ជា​លែង​ហ៊ានញ៉ែ​តែ​ផ្ដាស់​ហើយ។

ប្រភពរូបថត ៖ Facebook

 

Loading...
SHARE