ខាងក្រោម​នេះ​គឺ​សុទ្ធ​សឹង​តែ​កំពូល​អ្នក​ដុត ដែល​នាំ​គ្នា Troll ស្លាកសញ្ញា​ណែនាំ ពាក្យណែនាំ និង សារស្នើរសុំជាដើម តោះ​មើល​ទៅ​មើល​ថា​តើ​ពួកគេ​ដុត​ដល់​កម្រិត​ណា ហើយ​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច​ដល់​កម្រិត​ណា (បញ្ជាក់​ផង​ដែរ អ្នក​អាច​នឹង​សើច​លុះ​ត្រា​តែ​អ្នក​ចេះ​ភាសាអង់គ្លេស) ។

 

SHARE