ការ​វិចខ្ជប់​ និង​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​គឺ​ពិត​ជា​សំខាន់​ណាស់​សម្រាប់​ទាក់ទាញ​អ្នក​ទិញ​ឲ្យ​ទិញ​នូវ​ផលិតផល​ខ្លួន ប៉ុន្តែ​អ្នក​លក់​មួយ​ចំនួន បាន​ធ្វើ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ខុស​ពី​ការ​ពិត ​និងបង្កើត​ត្រឹម​សម្បក​ក្រៅ​នៃ​ការ​វិចខ្ជប់​ឲ្យ​ល្អ​មើល​ ប៉ុន្តែ​ខាង​ក្នុង​បែរ​ជា​ខុស​ឆ្ងាយ​ពី​សម្បក​ក្រៅ​ទៅ​វិញ​ ដូចជា មើល​ខាងក្រៅ​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ញ៉ាំ ពេល​បក​ចេញ​មក​ចង់​តែ​យក​ទៅ​គប់​មុខ​អ្នក​ផលិត អាហារ​ខ្លះ​មើល​សម្បក​​ក្រៅ​ដូចជា​ច្រើន​ឬ វែង​ណាស់ ប៉ុន្តែ​ជាក់​ស្ដែង​គឺ​បោក​ប្រាស់។

ប្រភព ៖ Kapook

Loading...
SHARE