មនុស្សជាច្រើនគឺចូលចិត្តមើលរឿងHollywoodល្បីៗដូចជាប្រភេទរឿងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនិងសត្វចម្លែក, វីទ្យាសាស្ត្រ, យុទ្ធសិល្ប៍, និងប្រភេទរឿងល្បីៗជាច្រើនទៀត។តើអ្នកដឹងដែររឺទេថាពួកគេថតរឿងទាំងនោះយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?តាមពិតទៅគឺពួកធ្វើការថតនៅក្នុងទីតាំងStudio តែមួយកន្លែងប៉ុន្នោះ​ បន្ទាប់ពីថតរួចទើបពួកគេយករឿងទាំងនោះទៅកាត់តបន្ថែមដើម្បីអោយរឿងមើលទៅមានសភាពដូចជានៅក្នុងស្ថានភាពមួយពិតប្រាកដ និងធ្វើអោយអ្នកទស្សនាមានភាពជក់ចិត្តបំផុត។អ្វីទាំងអស់ឬ ភាគច្រើននៃរឿងHollywoodគឺពឹងផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗ និងគំនិតក្នុងការDesign បន្ថែម។សូមមើលរូបភាពខាងក្រោមនេះគឺបង្ហាញពីឈុតឆាកក្នុងពេលថតនិងនៅពេលចាក់បញ្ចាំង៖

សកម្មភាពនៅក្នុងរឿង Godzilla

សកម្មភាពក្នុងរឿង Rise of an Empire

សកម្មភាពនៅក្នុងរឿង Guardian of the Galaxy 

សកម្មភាពនៅក្នុងរឿង Maleficent

សកម្មភាពនៅក្នុងរឿងX-Man នៅក្នុងឈុតឆាក Days of the future past

សកម្មភាពរឿង World War Z

សកម្មភាពនៅក្នុងរឿង Advengers

សកម្មភាពនៅក្នុងរឿង Life of Pi

សកម្មភាពនៅក្នុងរឿងDown of planet of the Apes

រឿងKing of Arthur

រឿងElysium

រឿង Ender’s Game

រឿងThe Chronicles of Narnia

រឿងA Good Day To Die Hard

រឿងLegacy

រឿងThe Monuments Man

រឿង​ Robocop

 រឿង The Wolverines

ប្រភពៈ Amazing

Loading...
SHARE