នៅ​ពេល​ដែល​បាន​ឃើញ​អ្វី​មួយ​ដែល​ប្លែក​កើត​ឡើង​ចំពោះ​មុខ​របស់​អ្នក ឬ បាន​ជួប​រឿង​ចៃដន្យ​អ្វីមួយ អ្នក​ប្រាកដ​ជា​ចង់​ថត​វា​ទុក​ដើម្បី​ចែករំលែក​វា​ជាមួយ​នឹង​មិត្តភក្ដិ ឬ អ្នក​ដទៃ ប៉ុន្តែ​មិន​ប្រាកដ​ថា​គ្រប់​យ៉ាង​អ្នក​អាច​ថត​ទាន់​ពេល​វេលា​នោះ​ទេ ដោយ​សារ​ទិដ្ឋភាព​ខ្លះ​វា​គ្រាន់​តែ​កើត​ឡើង​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ខ្លី ហើយ​ក៏​ត្រូវ​បាត់​ទៅ​វិញ។

អ្នក​ទាំង ១២ នាក់​នេះ​ក៏​មិន​ខុស​ពី​អ្នក​ដែរ ហើយ​ពួកគេ​បាន​ថត​វា​ទុក​សម្រាប់​ចែក​រំលែក​ទៀត​ផង ៖

ប្រភព ៖ ​Brightside

Loading...
SHARE