នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានមនុស្សជាច្រើនមិនថាជាមនុស្សស្រីឬមនុស្សប្រុសគឺមានការពេញនិយមចាក់សាក់ ដូចជាចាក់សាក់រូបផ្សេងៗ ជាអក្សរ ចាក់សាក់គូស្នេហ៍ ឬ ចាក់សាក់មន្តអាគមជាដើម។ ហើយមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតគិតថាសាក់រូបធំៗគឺវាមានភាពស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញបំផុត ក៏ប៉ុន្តែការសាក់រូបតូចៗក៏មានភាពទាក់ទាញខ្លាំងណាស់ដែរសូមមើលរូបខាងក្រោម៖

១,ការសាក់រូបសំរាប់អ្នកដែលស្រលាញ់ធម្មជាតិ

២,ការសាក់រូបយុទ្ធការ

៣,ធម្មតាមែនតែហឺហានិងទាក់ទាញ

៤,ស្រស់ស្អាតនិងឆើតឆាយ

៥,ធំបន្តិចមែនតែក៏ស្អាតណាស់ដែរ

៦,ការសាក់រូបចញ្ចិៀន និងកងដៃជាឈុត

៧,ការរូបនាឡិការ

៨,ការរូបកងដៃ មើលមួយភ្លេតដូចជាមិនមែនជាស្នាមសាក់ តែវាជាស្នាមសាក់ពិត

៩,កងដៃរតូច

១០,ការសាក់រូបដូចជាសញ្ញានៃកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិភាគតិច

១១,វាមានផលប៉ះពាល់តែបន្តិចប៉ុន្នោះ

១២,វាមើលទៅរាងប្លែកបន្តិចតែស្រស់ស្អាត

១៣,កងដៃផ្កាយតូចៗ

១៤,សាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់ស្រ្តី

១៥,ស្រស់ស្អាតនិងមិនចាំបាច់ពាក់ខ្សែរដៃនាំតែរញេរញៃរ

១៦,ការយកស្តាយផ្សេងមកបញ្ចូលគ្នា មើលទោស្អាតម៉្យាងដែរ

១៧,មិនចាំបាច់ពាក់កងដៃឬខ្សែរដៃនាំតែស្មុគស្មាញ

១៨,រាងធំបន្តិចតែក៏មិនអីដែរមើលទៅCuteម៉្យាង

១៩,Simple simple តែ Cute មើលយូមិនសាំ

ប្រភពៈ Amazing

SHARE