ខាងក្រោម​នេ​គឺ​ជា​ម៉ូតសក់​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត និង​ទាក់ទាញ​សម្រាប់​ក្មេង​ប្រុស ដែល​វា​ពិត​ជា​ឡូយ​មិន​ចាញ់​ម៉ូត​មនុស្ស​ធំ​នោះ​ទេ ។ តោះ​មើល​ទៅ​មើល ម៉ូត​មួយ​ណា​ដែល​នឹងជ្រើស​រើស​សម្រាប់​​កូន​ប្រុស​របស់​​អ្នក ៖

Image may contain: one or more people

Image may contain: 1 person, child

No automatic alt text available.

Image may contain: 1 person, standing and sunglasses

Image may contain: 1 person

Image may contain: 1 person

Image may contain: 1 person

Image may contain: one or more people and closeup

Image may contain: 1 person, standing

Image may contain: 1 person, baby

Image may contain: 2 people, child and stripes

Image may contain: 2 people, people standing and sunglasses

Image may contain: 1 person

Image may contain: 8 people, people smiling, child and baby

Image may contain: 4 people

Image may contain: 1 person, child and closeup

Image may contain: 1 person, smiling

Image may contain: one or more people and sunglasses

Image may contain: 1 person

Image may contain: 1 person

Image may contain: one or more people and indoor

No automatic alt text available.

Image may contain: 1 person

Image may contain: 1 person

Image may contain: 1 person, baby and closeup

Image may contain: 1 person, standing

Image may contain: one or more people

Image may contain: 2 people

Image may contain: 1 person, standing, sunglasses and beard

 

Loading...
SHARE