អ្នកប្រហែលជាស្គាល់រុក្ខជាតិច្រេីនប្រភេទមកហេីយដូចជាស្វាយ ប៉ោម ធុរេន និងដេីមរុក្ខជាតិដែលផ្សេងទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឧស្សាហ៍ឃេីញនៅជុំវិញខ្លួន។ តែខាងក្រោមនេះជារុក្ខជាតិដែលអ្នកមិនដែលឃេីញពីមុនមក វាមានរូបរាងចម្លែកៗខុសពីរុក្ខជាតិដ៏ទៃហេីយវាក៏មានភាពអស្ចារ្យដែរ។

តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

១ ផ្កា Corpse ឬ titan arum

8 Wondrous Plants That Have Real Superpowers

ឈ្មោះ ៖ Amorphophallus titanum, or titan arum

ឈ្មោះហៅក្រៅ ៖​ Corpse Flower

ទីតាំង​ ៖ ភាគច្រេីនមាននៅកោះស៊ូម៉ាត្រានៃប្រទេឥណ្ឌូេនសុី

២ ដេីមឈេី Sandbox tree ឬ Hura crepitans

8 Wondrous Plants That Have Real Superpowers

ឈ្មោះ ៖ Hura crepitans

ឈ្មោះហៅក្រៅ ៖​ Sandbox tree

ទីតាំង​ ៖ សម្បូរនៅអាមេរិចខាងជេីងនិងអាមេរិចខាងត្បូង

៣ ផ្កា Corpse lily ឬ Rafflesia arnoldii

8 Wondrous Plants That Have Real Superpowers

ឈ្មោះ ៖ Rafflesia arnoldii

ឈ្មោះហៅក្រៅ ៖​ Corpse lily

ទីតាំង​ ៖ មាននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេសុី

៤ ផ្កា Sensitive plant ឬ Mimosa pudica

ឈ្មោះ ៖ Mimosa pudica

ឈ្មោះហៅក្រៅ ៖ Sensitive plant

ទីតាំង​ ៖ អាមេរិចខាងត្បូងនិងអាមេរិចកណ្តាល

៥ រុក្ខជាតិ Whistling thorn ឬ Vachellia drepanolobium

ឈ្មោះ ៖ Vachellia drepanolobium

ឈ្មោះហៅក្រៅ ៖ Whistling thorn

ទីតាំង​ ៖ នៅតំបន់អាហ្វ្រិក

៦ រុក្ខជាតិ Queen Victoria’s Water Lily ឬ Victoria amazonica

8 Wondrous Plants That Have Real Superpowers

ឈ្មោះ ៖ Victoria amazonica

ឈ្មោះហៅក្រៅ ៖ Queen Victoria’s Water Lily

ទីតាំង​ ៖ ប្រទេសបូលីវៀរ

៧ រុក្ខជាតិ Tropical Pitcher ឬ Nepenthes

8 Wondrous Plants That Have Real Superpowers

ឈ្មោះ ៖ Nepenthes

ឈ្មោះហៅក្រៅ ៖ Tropical Pitcher

ទីតាំង​ ៖ នៅម៉ាដាកាស្កា អាសុីអាគ្នេយ៍ និងប្រទេសអូស្រ្តាលី

៨ រុក្ខជាតិ Eucalyptus

8 Wondrous Plants That Have Real Superpowers

ឈ្មោះ ៖ Eucalyptus

ទីតាំង​ ៖ ប្រទេសអូស្រ្តាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិច

 

 

ប្រភព៖ brightside

Loading...
SHARE