ផ្ទាំងរូបភាពផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាច្រេីនត្រូវបានដាក់តាមទីសាធារណៈ ហេីយអ្នកច្បាស់ជាធ្លាប់ឃេីញហេីយ។ មានការផ្សព្វផ្សាយជាច្រេីន​ ហេីយការដាក់ផ្ទាំងទាំងនេះគឺដេីម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃេីញច្បាស់។ តែភាគច្រេីនផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះមិនសូវជាពាក់ព័ន្ឋនឹងការអប់រំប៉ុន្មានទេ។ តែថ្ងៃនេះយេីងនឹងបង្ហាញអ្នកនូវផ្ទាំងរូបភាពផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបង្កប់នូវអត្ថន័យអប់រំយ៉ាងមានន័យ។ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

១ មានអ្វីដែលអាចធ្វេីឲ្យអ្នកខ្វល់ពីបរិស្ថានសព្វថ្ងៃ?

២ អ្នកត្រូវខ្វល់ពីបញ្ហាការកេីនឡេីងកម្តៅនៅលេីផែនដី

៣ នេះហេីយជាលទ្ឋផលនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈេី

៤ ទឹកសមុទ្រលិចក្រោមគំនរផ្លាស្ទិច

៥ សូមថែរក្សាបរិស្ថាននៅតំបន់សមុទ្រ

៦ សត្វកំពុងតែផុតពូជបន្តបន្ទាប់ដូចជា Domino អញ្ចឹង

៧ ដាក់សម្រាមក្នុងធុងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

៨ សម្រាមធ្វេីឲ្យរូបមួយសន្លឹកបាត់បង់ភាពស្រស់ស្អាត

៩ មនុស្សកំពុងកាប់បំផ្លាញនូវអ្វីដែលមិនអាចដុះឡេីងវិញបាន

១០ ការធ្វេីបែបនេះមិនអាចឋិតថេររហូតទេ

Loading...
SHARE