ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តបានធ្វើការសិក្សាកាលពីថ្មីៗនេះទាក់ទងនឹងកង្វះនៃការធ្វើការធ្វើចលនារបស់ប្រជាជនអាចនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់បញ្ហាផ្លូវចិត្ត។

ជាទូទៅ ក្រុមអ្នកជំនាញបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចលនារាងកាយយ៉ាងហោចណាស់២ម៉ោងកន្លះក្នុងមួយសប្តាហ៍ ប៉ុន្តែមិនដឹងថាដោយសារកត្តាអាកាសធាតុ បរិបទនយោបាយ ឬក៏ភាពទំនើបនៃបច្ចេកវិទ្យានោះទេ ដែលនាំឲ្យប្រទេសមួយចំនួននេះ ក្លាយជាប្រទេសដែលអសកម្ម(ដើរតិចតួច)បំផុតក្នុងពិភពលោក ក្នុងនោះដែរប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបាត់ចាត់ជាប្រទេសដែលខ្ចិលលំដាប់លេខមួយ។

  1. ឥណ្ឌូនេស៊ី៖ ដើរបាន៣,៥១៣ជំហានក្នុងមួយថ្ងៃ

2. អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត៖ ដើរបាន៣,៨០៧ជំហានក្នុងមួយថ្ងៃ

3. ម៉ាឡេស៊ី៖ ដើរបាន៣,៩៦៣ជំហានក្នុងមួយថ្ងៃ

 

4. ហ្វីលីពីន៖ ដើរបាន៤,០០៨ជំហានក្នុងមួយថ្ងៃ

 

5. អាហ្រ្វិចខាងត្បូង៖ ដើរបាន៤,០១៥ជំហានក្នុងមួយថ្ងៃ

6. កាតា៖ ដើរបាន៤,១១៨ជំហានក្នុងមួយថ្ងៃ

7. ប្រេស៊ីល៖ ដើរបាន៤,២៨៩ជំហានក្នុងមួយថ្ងៃ

8. ឥណ្ឌា៖ ដើរបាន៤,២៩៧ជំហានក្នុងមួយថ្ងៃ

9. អេស៊ីប៖ ដើរបាន៤,៣១៣៥ជំហានក្នុងមួយថ្ងៃ

10. ក្រិច៖ ដើរបាន៤,៣៥០ជំហានក្នុងមួយថ្ងៃ

ប្រភព៖ CollegeCandy

Loading...
SHARE