អ្នកប្រហែលជាធ្លាប់មេីលប្រភេទខ្សែភាពយន្តបែបវីរបុរសឬខ្សែភាពយន្តដែលមានតួអង្គជាមនុស្សអស្ចារ្យផ្សេងៗហេីយ ហេីយវាគ្រាន់តែជាការស្រមៃរបស់អ្នកនិពន្ធតែប៉ុណ្ណោះ។ តែរឿងដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួនក៏អាចកេីតមានឡេីងដែរ ជាក់ស្តែងដូចជាអ្នកទាំងប៉ុន្មាននាក់នេះជាដេីម៖

១ ទារកនេះកេីតមកជាមួយទម្រង់សក់ដូចជាម្តាយគេអញ្ចឹង

My Friends Newborn Baby Was Born With The Same Birthmark In Her Hair As Her Mother

២ បុរសម្នាក់មានភ្នែកពីរពណ៌

My Friend's Iris Is Split In Half ៣ បុរសចំណាស់ម្នាក់នេះមានម្រាមដៃដល់ទៅប្រាំមួយទាំងសងខាង

My Dad Has 6 Fingers On Each Hand. He Uses 2 Fingers To Flip Someone Off ៤ ពុកមាត់របស់គាត់ចែកជាពីរចំហៀងហេីយមានពីរពណ៌ខុសគ្នាទៀត

I Have Waardenburg Syndrome, Which Made Me Deaf On One Ear, Makes My Hair White And Made My Eyes Different Colors

៥ បុរសម្នាក់មានម្រាមដៃដល់ទៅប្រាំបី

Ulnar Dimelia Or Mirror Hand Syndrome

៦ មេដៃម្ខាងរបស់គាត់កាត់ទៅរកឪពុកហេីយម្ខាងទៀតកាត់ទៅរកម្តាយ

My Brother-In-Law Got A Thumb From Each Parent

៧ ម្រាមដៃរបស់នារីម្នាក់គ្មានក្រចក

My GF Was Born Without A Nail On A Finger. So Due To Popular Demand, We Put Google Eyes On It៨ បុរសម្នាក់នេះមានម្រាមដៃតែបួនប៉ុណ្ណោះ

I Have Only Four Fingers On My Left Hand, And Have And Index Finger Instead Of My Thumb៩ នារីម្នាក់កេីតមកជាមួយនូវភ្នែកដែលមេីលទៅដូចជាមានស្នាមឆូតផ្នែកខាងស្តាំនិងខាងក្រោម

I Was Born With A Scar On My Eye

១០ រោមភ្នែករបស់គាត់ម្ខាងពណ៌សនិងម្ខាងពណ៌ខ្មៅ

Half Of The Eyelashes On My Right Eye Are White១១ គាត់មានអណ្តាតប្លែកជាងគេលេីលោក

I Have Tentacles Under My Tongue- Apparently Not Everyone Does?១២ បុរសម្នាក់មានម្រាមដៃត្រឹមតែបីប៉ុណ្ណោះ

I Was Born Missing My Right Pinky And Thumb

១៣ ដៃរបស់គាត់មេីលទៅដូចជាទេីបតែត្រាំទឹកយូរអញ្ចឹង តែវាជាសរីរាង្គពីកំណេីតរបស់គាត់

Abnormally Pruney Fingers?? Every Time I Go Swimming With Anyone My Hands Are Always 10x More Wrinkly Than Anyone Else’s

១៤ ទារកនេះកេីតមកជាមួយម្រាមជេីងដល់ទៅប្រាំមួយ

Here Is An Example Of Ryder’s Polydactyly

១៥ មេីលលេីក្បាលទៅដូចជាលេខ2

My Daughter Was Born With A Perfect Number 2 On Her Head

 

 

 

ប្រភព៖ boredpanda

Loading...
SHARE