តើអ្នកធ្លាប់ដែលក្រឡេកមើលជុំវិញខ្លួន ហើយមានអារម្មណ៍ថា មានអ្វីមួយខុសប្លែកពីធម្មតាដែរឬទេ? ឬក៏ធ្លាប់ឃើញទិដ្ឋភាព ឬរូបភាពណាមួយ ហើយយល់ថាមានចំណុចខុសប្លែកពីធម្មតាដែរឬទេ? ជាការពិត នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ អ្នកអាចនឹងប្រទះឃើញអ្វីដែលចម្លែក ឬប្លែកខុសពីធម្មតា ជាញឹកញាប់ ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សពូកែអង្កេត។ ដោយឡែក សម្រាប់រូបភាពខាងក្រោមនេះ បើទោះបីអ្នកមិនមែនជាមនុស្សពូកែអង្កេតក៏ដោយ ក៏អាចយល់ ឬមានអារម្មណ៍ថាមានចំណុចខុសប្លែកពីធម្មតាដែរ។ ចង់ដឹងថា ក្នុងរូបនីមួយៗមានអ្វីដែលខុសប្លែកនោះ សូមទស្សនា និងកត់សម្គាល់រកចំណុចខុសប្លែកពីធម្មតាទាំងនោះទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោម។

  1. សូមមើលជើងរបស់នារីដែលកំពុងតែឈរនេះ

2. ទោះមានការវិវត្តន៍យ៉ាងណា តែដូចជាមិនសមដែលអាវមានដៃដល់ទៅ៤

3. បុរសនេះធ្វើឱ្យគ្រប់គ្នាឆ្ងល់ និងគិតដល់វិធានរូបវិទ្យា

4. គេធ្លាប់តែដាក់ស្ទាយវ៉ែនតានៅនឹងអាវ ប៉ុន្តែនាងដាក់នឹងសំពត់

5. កង្កែបនេះពិតជាកំពូលខ្ជិល

6. ចំណាំងឆ្លុះនេះដូចខុសប្លែកពីធម្មតា

7. សូម្បីតែធុងទឹកក៏មាន Upgrade Windows ដែរ

8. ដាក់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ ប៉ុន្តែដាក់កៅអីឱ្យអង្គុយ

9. តើមានមូលហេតុអ្វីបានជាឃ្មុំមកបង្កើតសំបុកនៅកន្លែងបែបនេះ?

10. អ្នកប្រមូលសំរាមប្រាកដជាស្ទាក់ស្ទើរថានេះជាសំរាមត្រូវប្រមូល ឬយ៉ាងណា

11. អាងហែលទឹកនេះប្រហែលជាត្រូវបិទហើយ

12. តើជាប្រអប់អ្វីដែរ?

13. ពេលគូដណ្តឹងឃើញដៃបែបនេះ ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើល

14. ស៊ីបន្តគ្នា

15. តើមានអ្វីកើតឡើងបានជាកណ្តុរមកបៅដោះឆ្មា?

16. គោជិះក្នុងឡាន?

17. ហេតុអ្វីប្រដាប់គាស់នេះបែបនេះ?

18. តើម្ចាស់ឡានកើតអី?

19. តើនេះជាក្បាលរ៉ូប៊ីនេពិសេសឬ?

ប្រភព៖ Wtfintheworld

Loading...
SHARE