យេីងធ្លាប់តែឃេីញការកាត់តបែបប្តូរ background ប្តូរមុខ បន្ថែមរបស់អ្វីមួយទៅលេីមនុស្ស តែឥឡូវតេីវានឹងប្លែកយ៉ាងណាបេីគេបន្ថែមដៃមនុស្សទៅលេីសត្វបក្សីវិញ? តោះទស្សនាការកាត់តរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នា៖

Image may contain: bird, shoes and outdoor

Image may contain: one or more people, hat and outdoor

Image may contain: bird

Image may contain: plant and outdoor

No photo description available.

Image may contain: bird and outdoor

Image may contain: bird and outdoor

Image may contain: tree, plant, outdoor and nature

Image may contain: bird and outdoor

Image may contain: bird and outdoor

Image may contain: one or more people, shoes, dog, bird and outdoor

Image may contain: one or more people, people sitting, bird and phone

Image may contain: outdoor

Image may contain: bird and outdoor

Image may contain: bird, outdoor, water and nature

Image may contain: bird, outdoor and nature

Image may contain: one or more people and bird

Image may contain: sky and outdoor

 

 

ប្រភព៖ Facebook

Loading...
SHARE