ជាធម្មតា ដើម្បីសាងសង់អ្វីមួយ គេត្រូវគូសប្លង់ និងរៀបចំគម្រោងសាងសង់ជាមុនឱ្យបានល្អិតល្អន់ និងច្បាស់លាស់ ព្រោះថាបើកាលណាសាងសង់រួចរាល់ហើយ គឺពិបាកនឹងជួសជុល កែសម្រួលឡើងវិញណាស់។ ពេលខ្លះ នៅពេលសំណង់មានបញ្ហាខុសឆ្គង ឬមិនល្អនោះ មិនត្រឹមតែពិបាកកែលម្អឡើងវិញប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងធ្វើឱ្យគ្រប់គ្នាដែលឃើញហើយ ហួសចិត្ត រកពាក្យមកថ្លែងមិនបានផងដែរ ជាក់ស្តែងដូចជាបណ្តាសំណង់ខាងក្រោមនេះ។

  1. ហេតុអ្វីក៏ធ្វើនៅលើផ្លូវដើរបែបនេះទៅវិញ?

2. តើទ្វារបែបនេះមានប្រយោជន៍ត្រង់ណា?

3. ជាបង្គន់សម្រាប់អ្នកខ្ពង់ខ្ពស់ឬ?

4. ស្លាកហាមចូលនេះ ប្រហែលរារាំងគេមិនឱ្យចូលបានទេមើលទៅ

5. តើជាអ្វីហ្នឹង?

6. តើអាចអង្គុយបត់ជើងដោយរបៀបណា?

7. ទ្វារក្លែងក្លាយ

8. តើអ្នកសាងសង់ភ្លេចជណ្តើរនេះឬ?

9. ឃើញច្រកនេះហើយ ចង់ឃើញមុខអ្នកចេញម៉ូតណាស់

10. បើបង្គោលនៅចំកណ្តាលបែបនេះ តើអាចចតរថយន្តបានដោយរបៀបណា?

11. តើជណ្តើរនេះធ្វើដើម្បីអ្វី?

12. កង្ហារនេះគឺប្រើមិនបានទេ ព្រោះតែអំពូលភ្លើង

13. នេះជាគំនិតច្នៃប្រឌិតឬ? ធ្វើជណ្តើរលើគម្របលូ

14. តើគាត់គិតអ្វី? ដាក់ព្រីភ្លើងក្រោមកន្លែងងូតទឹក

15. ដាក់ដៃថតទូរនៅខាងក្នុងទៅវិញ

16. តើអ្នកពិការអាចប្រើផ្លូវនេះដែរឬ?

17. តើផ្លូវសម្រាប់អ្នកពិការនេះធ្វើដើម្បីអ្វី បើបែបនេះដដែល?

18. តើអ្នកអង្គុយនៅកៅអីនេះអាចមើលឃើញដោយរបៀបណា?

19. បន្ទប់ទឹកសម្រាប់មនុស្សស្រី?

20. តើជាផ្លូវទៅកាន់ទីណា?

21. ធ្វើជណ្តើរយន្តឱ្យដល់ក្រោមមិនបានឬ?

ប្រភព៖ Wtfintheworld

Loading...
SHARE