បុរសម្នាក់មានឈ្មោះថា ​Linda Bouderbala ជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តទស្សនាខ្សែភាពយន្តទាំងបែបតុក្កតានិងបែបមនុស្សធម្មតា។ គាត់ធ្លាប់បានទស្សនារឿងជាច្រេីនដូច្នេះហេីយគាត់ក៏ដឹងពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់តួអង្គនិមួយៗនៅក្នុងរឿងដែលគាត់បានទស្សនាដែរ ហេតុនេះហេីយទេីបគាត់បានព្យាយាមធ្វេីនូវរូបភាពដែលបង្ហាញពីរបស់ដែលតួអង្គល្បីៗក្នុងខ្សែភាពយន្តនឹងទិញពេលដែលគេទៅផ្សារទំនេីប។

តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

១ Deadpool

Deadpool And Unicorn Soft Toy

២ Pennywise

Pennywise And Red Balloons

៣ Rapunzel

Rapunzel And Detangler

៤ Popeye

Popeye And Spinach

៥ Mario

Mario And Mushrooms

៦ Minions

Minions And Bananas

៧ Sadness

Sadness And Tissues

៨ Catwoman

Catwoman And Cat Litter

៩ Olaf

Olaf And Carrots

១០ Master Roshi

Master Roshi And "TV" Magazine

១១ Chewbacca

Chewbacca And Shampoo

១២ Ryuk

Ryuk And Apples

១៣ Shaggy

Shaggy And Tape Rolls

១៤ Jigglypuff

Jigglypuff And Markers

១៥ Rick

Rick And Pickles

១៦ Baymax

Baymax And Scotch Tape

១៧ Bender

Bender And Beer

១៨ Professor Utonium

Professor Utonium And Sugar

១៩ Bob Parr

Bob Parr And Cookies

២០ Cinderella

Cinderella And Pumpkin

 

ប្រភព៖ Boredpanda

Loading...
SHARE