នៅពេលដែលកំពុងរកមើលនៅលើបណ្តាញសង្គមអ្នកប្រាកដជាធ្លាប់ឃេីញរូបភាពប្លែកៗនិងអស្ចារ្យជាច្រេីន។​តែបេីអ្នកបានមេីលទិដ្ឋភាពខាងក្រោយរូបភាពនោះវិញអ្នកប្រកដជាហួសចិត្តនិងអស់សំណេីចនូវទង្វេីរបស់អ្នកទាំងនោះ។

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖

១ រូបភាពអ្នកអត់លិឍក្នុងបណ្តាញសង្គម

View this post on Instagram

彼女15

A post shared by @ jinushikeisuke on

២ ពេលហាត់ប្រាណ

View this post on Instagram

💥🗡 SPORT IST MORD 🗡💥 (english version below ⇩) Meine Sit-Ups fühlen sich manchmal an, als würde ich meine Gedärme gebären… Kann das noch jemand bestätigen? 😁 Ich hab mich übrigens sehr über die zwei Reposts gefreut, auch wenn da einige Kritik zu meinen Instagram vs. Reality Bildern kam. Würde ich denen trauen, dürfte ich glauben, dass ich alt, peinlich und eingebildet bin! Aber ich bin ja noch viel, viel mehr… 🤪 In den heutigen Stories arbeite ich dieses Trauma auf! Ich koche mir jetzt noch eine Hühnersuppe und schaue später Indiana Jones… Habt einen schönen Abend! 😘 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PS: Das Six-Pack links ist echt und nicht mit einer billigen Lidschatten-Palette gemalt!#ichschwör 🤞 ————— SPORT IS MURDER – at least according to a popular saying here in Germany… 😁🏋️‍♀️💪 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Sometimes doing sit-ups feels like giving birth to my entrails… Can someone relate? PS: The sixpack on the left is real and not painted with a cheap eyeshadow set…🤞 ________________ #kölnbloggt #kölnergram #cgn #frankfurtblogger #blogger_de #blogger_at #blogger_ch #instablogger_de #frankfurt #frankfurtblogger #carmushka #berlinblogger

A post shared by GERALDINE WEST (@geraldinewest_) on

៣ នៅសួនផ្កា

៤ ខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់

៥ ក្នុង Instagram ឡេីងស្គមតែមេីលការពិត

View this post on Instagram

“Bad photos” 🌿 You know when someone takes a photo of you and you just weren’t ready for it, or just feel like you look “bad” in it. Even if it’s a group photo, or a photo of you in a bikini at the beach with your friends, you shouldn’t have to suck in your tummy to be happy with a photo. You shouldn’t feel the need to delete a photo of a good memory where you’re doing something fun just because you feel like you look bad. We are our own worst critics. I can guarantee you don’t look as bad as you think you do. You wouldn’t say the mean things you say to yourself to your Best Friend. So why do you think it’s okay to say something like that to yourself? My body is NEVER as small as it is on the left without sucking in. And I’m not about to go walking around sucking in my tummy to the point that I can’t breathe properly just to look “smaller”. It will never be this small when I relax my body. That is okay. We see photos everywhere glorifying this idea that we need to be as small as possible to be beautiful. That’s not true. Don’t think that you need to look like someone else. Don’t think that your body needs to look any particular way, other than what your body looks like now because it is absolutely amazing the way it is. 🌴☀️ —————————————— . . . #effyourbeautystandards #bodyfat #bekindtoyourself #findyourhappiness #workonyourself #losehatenotweight

A post shared by Sara Puhto (@saggysara) on

៦ ដូចអត់មានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចឹងតែកុំមេីលធាតុពិតដូចស្រមោចរោមស្ករចឹង

musée du louvre: mona lisa

៧ ពេលដេីរលេងម្តងៗ

ប្រភព៖​brightside

Loading...
SHARE