បើនិយាយពីរូបចម្លាក់មនុស្សភាគច្រើនប្រាកដជាបានឃើញរួចមកហើយ ហើយក៏ឃើញស្ទើររាប់មិនអស់នោះដែរ ប៉ុន្តែខ្ញ៉ំជឿថាអ្នកប្រាកដមិនធ្លាប់បានឃើញរូបចម្លាក់ដ៏ចម្លែកទាំង ១៤ នេះនោះទេ ដោយវាសុទ្ធសឹងតែជារូបចម្លាក់ដែលទទួលបានការកោតសរសើរ និងល្បីពាសពេញបណ្ដាញសង្គម ។

ចង់ដឹងថារូបចម្លាក់ទាំងនោះមានរូបរាងបែបណា ទស្សនាទាំងអស់គ្នា ៖

១០

១១

១២

១៣

១៤

ប្រភព

Loading...
SHARE