គ្រប់គ្នានិយាយថាប្រសិនបេីមានអ្នកណាអាចថតរូបបានមួយពាន់ក្នុងមួយនាទីនោះអ្នកគឺជាមនុស្សអស្ចារ្យហេីយអ្នកប្រាកដជាថតបានរូបដែលចំពេលបំផុតមួយយ៉ាងល្អ។ ប្រហែលជាគ្មានទេមេីលទៅហេីយបេីមានមែនក៏តិចតួចដែរ។ តែអ្នកទាំងនេះវប្រហែលជាអ្នកសំណាងហេីយមេីលទៅដែលពួកគាត់ថតបានចំពេលឥតខ្ចោះ។

តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

 

ប្រភព៖ BRIGHTSIDE

 

Loading...
SHARE