កាប្រគួតថតរូបសត្វដែលធ្វើឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំ,ដោយធ្វើការប្រមាញ់ថតរូបសត្វព្រៃនិងសកម្មភាពរបស់ពួកវាដែលមើលទៅមានភាពស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញបំផុត។

១,គាត់កំពុងកេះ..

២,ខ្ញុំនិងទៅទីនោះ

៣,ការហោះហើលំដាប់ Professor

៤,កំពូលវិរជនលាក់មុខ

៥,កំពូលអ្នករត់ហក់លោតក្នុងខ្យល់

៦,គាត់កំពុងតែសប្បាយចិត្តម្នាក់ឯងព្រោះម៉ែគាត់អោយមានប្រពន្ធ

៧,ជួយផងៗ គេធ្វើបាបអូនហើយ

៨,សត្វទីទុយរៀបនឹងហើយ ៖Ouch ចេញអោយឆ្ងាយមើស

៩,បោះពួយជ្រុលហើយ

១០,យើងស្មោះស្ម័គ្រស្មោះមួយនិងមួយ

១១,កុំមកសសើរអូនអីអូនអៀន

១២,ឆីមិនចេះគិត គិតតែពីរុលឆី ដល់ងើបឡើងវាជាប់ស្មៅចឹងហេស

១៣,មកពីគាត់ជាសត្វទៀងត្រង់ មើលតាមាត់ក៏ដឹងដែរ But it’s so cute.

ប្រភពៈ Amazing

 

Loading...
SHARE