គ្រាន់តែឃើញរូបថតទាំងនេះភ្លាមខ្ញ៉ំជឿថាប្រិយមិត្តភាគច្រើនប្រាកដជាលាន់មាត់ថា សុទ្ធតែ Idol ទេតើស ប្រាកដណាស់ពួកគាត់គឺជាតារាសម្ដែងហុងកុងដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញ ហើយក៏ជាតារាដែលប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនបានស្គាលផងដែរ តាមរយៈខ្សែភាពយន្តជាច្រើនរបស់ពួកគេដែលចាក់បញ្ចាំងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅកម្ពុជា ។

តោះទស្សនាបន្តិចទៅមើល ៖

1. លោក Bobby Au-yeung

Image may contain: 1 person

2. Charmaine Sheh

Image may contain: 1 person, closeup

3. Bosco Wong

Image may contain: 1 person

4. Linda Chung

Image may contain: 1 person, closeup

5. Kristal Tin

Image may contain: 1 person

6. Myolie Wu

Image may contain: 1 person

7. Liza Wang

Image may contain: 1 person, smiling, closeup

8.

Image may contain: 1 person, smiling, standing

9. Michelle Yim

Image may contain: 1 person, closeup

10. Ron Ng

Image may contain: 1 person, closeup

11. Kenneth Ma

Image may contain: 1 person

12. Kevin Cheng

Image may contain: 1 person

13. Raymond Wong Ho-yin

Image may contain: 1 person

14. Roger Kwok

Image may contain: 1 person, closeup

15. Wayne Lai

Image may contain: 1 person, suit

16. Edwin Siu

Image may contain: 1 person, text

17. Vincent Wong

Image may contain: 1 person, closeup

18. Wong Chi-yin

Image may contain: 1 person

19. Elena Kon

Image may contain: 1 person, standing and closeup

20. Selena Lee

Image may contain: 1 person, smiling

21. Tavia Yeung

Image may contain: 1 person, closeup

22. Natalie Tong

Image may contain: 1 person, closeup

23. Joey Meng

Image may contain: 1 person

24. Rebecca Zhu

Image may contain: 1 person, closeup

25. Ada Choi

Image may contain: 1 person, smiling

26. Johnson Lee

Image may contain: 1 person, closeup

27. Moses Chan

 

28. Chin Ka Lok

Image may contain: 1 person

29. Wong Cho Lam

Image may contain: 1 person, text

30. Nancy Wu

31. Oscar Leung

32. Sharon Chan

33. Ruco Chan

34. Mandy Wong

35. Sammy Sum

36. Samantha Ko

37. Him Law

38. Raymond Lam

Image result for Raymond Lam

39. Sunny Chan

Image result for Sunny Chan

40. Sammul Chan

Image result for Sammul Chan

41. Jason Chan

Image result for Jason Chan

42. Lai Lok Yi

43. Kate Tsui

 

 

Loading...
SHARE