គ្មានបុរសណាដែលមិនធ្លាប់កាត់សក់នោះទេ ពីព្រោះតែបុរសភាគច្រើនមិនចូលចិត្តទុកសក់វែងឲ្យដូចជាមនុស្សស្រីនោះទេ ហេតុដូចនេះហើយពួកគេតែងតែកាត់សក់យ៉ាងហោចណាស់ម្ដងក្នុងមួយខែ ដើម្បីឲ្យស្រលះក្បាល ឬ អ្នកខ្លះកាត់ដើម្បីបន្ធូរភាពតានតឹង ជាដើម ក្នុងនោះដែរពួកគេក៏ប្រាថ្នាថាបន្ទាប់ពីកាត់រួចពួកគេមើលទៅស្រស់សង្ហាជាងមុន ។

ប៉ុន្តែលទ្ធផលមិនមែនសុទ្ធតែគាប់ចិត្តនោះទេ បើសិនជាប៉ះចំជាងជំនាញ ពួកគេប្រហែលជាអាចជ្រើសរើសម៉ូតសក់ដែលសាកសមឲ្យអតិថិជនខ្លួនបាន ផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាប៉ះជាងមិនជំនាញវិញប្រហែលជាកាត់តែអាក្រក់លើសដើមក៏មាន ។

១៦ សន្លឹកខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញពីអ្វីដែឡបុរសពិតជាចង់បានបន្ទាប់ពីកាត់សក់រួច ៖

This Is How A Good Haircut Can Change You (16 pics)

This Is How A Good Haircut Can Change You (16 pics)

This Is How A Good Haircut Can Change You (16 pics)

This Is How A Good Haircut Can Change You (16 pics)

This Is How A Good Haircut Can Change You (16 pics)

This Is How A Good Haircut Can Change You (16 pics)

This Is How A Good Haircut Can Change You (16 pics)

This Is How A Good Haircut Can Change You (16 pics)

This Is How A Good Haircut Can Change You (16 pics)

១០

This Is How A Good Haircut Can Change You (16 pics)

១១

This Is How A Good Haircut Can Change You (16 pics)

១២

This Is How A Good Haircut Can Change You (16 pics)

១៣

This Is How A Good Haircut Can Change You (16 pics)

១៤

This Is How A Good Haircut Can Change You (16 pics)

១៥

This Is How A Good Haircut Can Change You (16 pics)

១៦

This Is How A Good Haircut Can Change You (16 pics)

 

Loading...
SHARE