បុរសម្នាក់បានជូនកាដូមួយដ៏អស្ចារ្យដល់អ្នកម្តាយរបស់គាត់ ដោយកាដូរបស់គាត់គឺរូបចម្លាក់ដែលមានមុខមាត់ដូចម្តាយរបស់គាត់។ គាត់បានយកថ្មមួយដុំធំដេីម្បីឆ្លាក់ចេញជារូបរាងដែលមេីលទៅដូចម្តាយរបស់គាត់។

ហេីយនេះជារូបភាពបង្ហាញពីសកម្មភាពនានារបស់គាត់

Image may contain: 1 person, outdoor and nature

Image may contain: 1 person, outdoor and nature

Image may contain: 1 person, outdoor and nature

Image may contain: one or more people and outdoor

Image may contain: one or more people, shoes and outdoor

Image may contain: one or more people, shoes, tree, child, outdoor and nature

Image may contain: 1 person, tree, child, outdoor and nature

Image may contain: one or more people, tree, shoes, outdoor and nature

Image may contain: one or more people, people sitting, tree, child, outdoor and nature

Image may contain: one or more people, shoes, tree, child, grass, outdoor and nature

Image may contain: 1 person, sitting, shoes, tree, outdoor and nature

Image may contain: 1 person, tree, child, outdoor and nature

Image may contain: 2 people, child, tree, shoes and outdoor

Image may contain: 1 person, sitting, child, tree, shoes, outdoor and nature

Image may contain: 2 people, people sitting, tree, grass, outdoor and nature

Image may contain: 2 people, tree, sky, outdoor and nature

 

​ប្រភព៖ Facebook

Loading...
SHARE