ជំនាញកាត់តរូបភាពគឺជាជំនាញដ៏ពេញនិយមមួយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្វើបានល្អនោះទេ ។ ការធ្វើឲ្យរូបភាពកាត់តមួយមានភាពទាក់ទាញ អ្នកកាត់តត្រូវតែបញ្ចូលនូវសមត្ថភាពពេញលេញរបស់ខ្លួន ជាមួយនឹងគំនិតស្រមើស្រមៃដែលអ្នកដទៃគិតមិនដល់ ។

ដូចជារូបភាពខាងក្រោមនេះអីញ្ចឹង វាបានបង្ហាញពីបច្ចេកទេសកាត់តរូបភាពដែលពោរពេញដោយការស្រមើស្រមៃ និងច្នៃប្រឌិតដ៏គួរឲ្យសរសើរ ៖

Before And After Photoshop Edit (9 pics)

Before And After Photoshop Edit (9 pics)

Before And After Photoshop Edit (9 pics)

Before And After Photoshop Edit (9 pics)

Before And After Photoshop Edit (9 pics)

Before And After Photoshop Edit (9 pics)

Before And After Photoshop Edit (9 pics)

Before And After Photoshop Edit (9 pics)

Before And After Photoshop Edit (9 pics)

ប្រភព ៖ acidcow

Loading...
SHARE