គ្មានរបស់អ្វីមួយដែលអាចបំពេញតម្រូវការទាំងអស់របស់មនុស្សបានទេ តែអ្វីដែលអ្នកផលិតអាចធ្វេីបានគឺព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានច្រេីនតាមដែលអាចធ្វេីបាន។ ហេីយខាងក្រោមជាការច្នៃប្រឌិតដែលជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាជាច្រេីនដែលយេីងធ្លាប់ជួបប្រទះ។

១ ជណ្តេីរដែលយន្តដែលអាចឲ្យយេីងប្រេីប្រាស់ជេីងដេីម្បីចុចពេលដែលដៃយេីងជាប់កាន់របស់ផ្សេងៗ

25 Smart Designs That Can Turn Our Lives Upside Down

២ មិនត្រូវការចំណាយកន្លែងធំតែវាអាចឲ្យអ្នកទុករបស់បានច្រេីន

25 Smart Designs That Can Turn Our Lives Upside Down

៣ កន្លែងដែលមានរាងដូចសំបុកនោះជាកន្លែងសម្រាប់ដាក់កៅអីដូច្នេះហេីយវាធ្វេីឲ្យទីធ្លាទីនោះមិនសូវមានភាពរញ៉េរញ៉ៃ ហេីយបេីត្រូវការកៅអីអាចដកបានយ៉ាងស្រួល

25 Smart Designs That Can Turn Our Lives Upside Down

៤ នៅលេីផ្លែអាវ៉ូកាដូនេះមានស្ទីកគ័របញ្ជាក់ពីកម្រិតនៃផ្លែអាវ៉ូកាដូ

25 Smart Designs That Can Turn Our Lives Upside Down

៥ មិនចាំបាច់ត្រូវប្រឡាក់ដៃទេ

25 Smart Designs That Can Turn Our Lives Upside Down

៦ នេះជាកន្លែងសម្រាប់សាកអាវរងារដេីម្បីឲ្យដឹងថាអាវរងារនោះអាចទប់ទល់នឹងកម្រិតត្រជាក់បានប៉ុណ្ណា

25 Smart Designs That Can Turn Our Lives Upside Down

៧ កន្លែងអង្គុយលេងដែលមានរន្ធសម្រាប់សាកថ្ម

25 Smart Designs That Can Turn Our Lives Upside Down

៨ កន្លែងលាងដៃដែលពោរពេញដោយការច្នៃប្រឌិត នៅពេលដែលអ្នកលាងដៃរួចទឹកនឹងធ្លាក់ទីក្រោមហេីយសត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកអាចផឹកវាបាន វាមិនខ្ជះខ្ជាយទឹក

25 Smart Designs That Can Turn Our Lives Upside Down

 

 

ប្រភព៖​ Brightside

Loading...
SHARE