ស្ថាបត្យកម្មជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបង្កប់នូវលក្ខណៈស៉ីមេទ្រីគ្នា ហើយធម្មជាតិភាគច្រើនក៏សុទ្ធសឹងតែមានភាពស៉ីមេទ្រីគ្នានេះដែរ ចំណែកពេលខ្លះទៀតស្ថាបត្យកម្មបែរជាមានភាពស៉ីមេទ្រីគ្នាជាមួយនឹងធម្មជាតិដោយចៃដន្យទៅវិញ គ្រាន់តែយើងមិនបានមើលឃើញ ឬ ចាប់អារម្មណ៍ពីវាតែប៉ុនណោះ  ។

ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមអ្នកថតរូបទាំងនេះវិញ គេបានមើលឃើញពីអ្វីដែលយើងគ្រប់គ្នាមិនបានមើលឃើញ ហើយផ្តិតយកវាមកបង្ហាញឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញដូចជាអ្វីដែលពួកគេបានឃើញដែរ ៖

30+ រូបថតស៊ីមេទ្រីល្អឥតខ្ចោះដែលគ្រប់បុគ្គលដែលមានភាពប៉ិនប្រសប់គួរមាននៅក្នុងការប្រមូលរបស់ពួកគេ

Image result for Photography
IG drincool

 

Related image
IG ultravvide

 

Image result for interior design
IG demas

 

Image result for architecture
IG demas

Image result for flowers like jeweled carpet

IG blackmobil

Image result for wall
IG shiny.amurayama

IG andyhendrata

១០

IG anjaskowiec

១១

IG jetseteatdad

១២

IG shiny.amurayama

១៣

30+ រូបថតស៊ីមេទ្រីល្អឥតខ្ចោះដែលគ្រប់បុគ្គលដែលមានភាពប៉ិនប្រសប់គួរមាននៅក្នុងការប្រមូលរបស់ពួកគេ
© lindabelcha / reddit

១៤

IG seathebreezee

១៥

IG seathebreezee

១៦

IG lq.photographicartist

១៧

30+ រូបថតស៊ីមេទ្រីល្អឥតខ្ចោះដែលគ្រប់បុគ្គលដែលមានភាពប៉ិនប្រសប់គួរមាននៅក្នុងការប្រមូលរបស់ពួកគេ
© CaseyJardin / Imgur

១៨

IG obelixy

១៩

IG boluddha

២០

IG seathebreezee

២១

IG 22phottt

២២

IG nathan_ackley

២៣

30+ រូបថតស៊ីមេទ្រីល្អឥតខ្ចោះដែលគ្រប់បុគ្គលដែលមានភាពប៉ិនប្រសប់គួរមាននៅក្នុងការប្រមូលរបស់ពួកគេ
© oldcatriver / Imgur

២៤

IG sleepingforest1226

២៥

IG henryhwu

២៦

IG street.grammers

២៧

IG : willcheyney

២៨

IG: dj.kennyc

២៩

30+ រូបថតស៊ីមេទ្រីល្អឥតខ្ចោះដែលគ្រប់បុគ្គលដែលមានភាពប៉ិនប្រសប់គួរមាននៅក្នុងការប្រមូលរបស់ពួកគេ
© sumera06 / Imgur

ប្រភព ៖ Brightside.me

Loading...
SHARE