កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ បុរសម្នាក់បានបង្ហោះរូបថតដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចមួយសន្លឹកដែលបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពឆ្កែរបស់គាត់កំពុងតែដេកក្នុងកាយវិការដ៏ឡូយ និងគួរឲ្យអស់សំណើច ។

ក្រោយការបង្ហោះរូបថតមួយសន្លឹកនោះមិនបានប៉ុន្មានផង ស្រាប់តែរូបមួយនោះបានក្លាយជារូបថតដ៏ពេញនិយម ហើយរូបឆ្កែមួយក្បាលនោះក៏ត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនដែលមានជំនាញខាងកាត់តបានកាត់ទៅបញ្ចូលទៅក្នុងរូបភាពប្លែកៗ រួមទាំង Poster របស់រឿងល្បីៗផងដែរ ។

ទស្សនារូបភាពខាងក្រោមដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់ ៖

រូបដើម ៖

Image may contain: dog and indoor

 

រូបកាត់ត ៖

មើលការបង្ហាញរូបថតដែលស្អាតបំផុតពីឆ្កែដេក។

មើលការបង្ហាញរូបថតដែលស្អាតបំផុតពីឆ្កែដេក។

មើលការបង្ហាញរូបថតដែលស្អាតបំផុតពីឆ្កែដេក។

មើលការបង្ហាញរូបថតដែលស្អាតបំផុតពីឆ្កែដេក។

មើលការបង្ហាញរូបថតដែលស្អាតបំផុតពីឆ្កែដេក។

មើលការបង្ហាញរូបថតដែលស្អាតបំផុតពីឆ្កែដេក។

មើលការបង្ហាញរូបថតដែលស្អាតបំផុតពីឆ្កែដេក។

មើលការបង្ហាញរូបថតដែលស្អាតបំផុតពីឆ្កែដេក។

មើលការបង្ហាញរូបថតដែលស្អាតបំផុតពីឆ្កែដេក។

១០

មើលការបង្ហាញរូបថតដែលស្អាតបំផុតពីឆ្កែដេក។

១១

មើលការបង្ហាញរូបថតដែលស្អាតបំផុតពីឆ្កែដេក។

១២

មើលការបង្ហាញរូបថតដែលស្អាតបំផុតពីឆ្កែដេក។

១៣

មើលការបង្ហាញរូបថតដែលស្អាតបំផុតពីឆ្កែដេក។

១៤

មើលការបង្ហាញរូបថតដែលស្អាតបំផុតពីឆ្កែដេក។

១៥

មើលការបង្ហាញរូបថតដែលស្អាតបំផុតពីឆ្កែដេក។

១៦

មើលការបង្ហាញរូបថតដែលស្អាតបំផុតពីឆ្កែដេក។

១៧

មើលការបង្ហាញរូបថតដែលស្អាតបំផុតពីឆ្កែដេក។

១៨

មើលការបង្ហាញរូបថតដែលស្អាតបំផុតពីឆ្កែដេក។

១៩

មើលការបង្ហាញរូបថតដែលស្អាតបំផុតពីឆ្កែដេក។

ប្រភព ៖ Facebook

 

 

Loading...
SHARE