នៅពេលដែលរថយន្តរបស់អ្នកត្រូវរងការប៉ះទង្គិចដោយសារតែអ្នកដទៃបុក ឬ អ្នកខ្លួនឯងជាអ្នកបើកវាទៅបុកជាមួយនឹងអ្វីមួយ ប្រាកដណាស់ថាវានឹងបន្សល់នូវស្នាមខូចខាត ដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មិនល្អជាមួយវាជាក់ជាមិនខាន ។

សម្រាប់មនុស្សទូទៅនៅពេលដែលរថយន្តមានស្នាកស្នាមបែបនេះ ប្រាកដជាទៅរកជាងឲ្យជួសជុលវាជាក់ជាមិនខាន ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សប៉ុន្មាននាក់នេះវិញ ពួកគេបែរជាកែច្នៃស្នាកស្នាមទាំងនោះឲ្យក្លាយជាសិល្បៈដ៏គួរឲ្យសរសើរទៅវិញ ។

No photo description available.

Image may contain: car

No photo description available.

Image may contain: shoes

Image may contain: plant, car and outdoor

Image may contain: car and outdoor

No photo description available.

Image may contain: one or more people

Image may contain: car

១០

Image may contain: car and outdoor

១១

Image may contain: car

១២

Image may contain: car and outdoor

១៣

Image may contain: car and outdoor

១៤

No photo description available.

១៥

No photo description available.

១៦

Image may contain: car

១៧

Image may contain: car and outdoor

១៨

Image may contain: car and outdoor

ប្រភព ៖ Facebook

Loading...
SHARE