ការ​ថត​រូបសែលហ្វីបាន​ក្លាយ​ជា​រឿង​ដ៏​ពេញ​និយម​សម្រាប់​មនុស្ស​សម័យ​ថ្មីទៅ​ហើយ​មិន​ថា​នៅ​ទី​ណា​កន្លែង​ណាពួក​គេ​តែង​ថត​រូប​នោះ​ទុក​ហើយ​បង្ហោះ​វា​ទៅ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម​ ​តែ​ការ​ថត​រូប​សាមញ្ញ​វា​អាច​ថា​ចាប់​ផ្ដើម​ក្លាយ​ជា​រឿង​ដដែល​ទៅ​ហើយ​ដែល​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​បាន​ឃើញ​ ដូចនេះ​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​ចាប់​ផ្ដើម​បំបែក​គំនិត​ថត​រូប​បែប​ថ្មីៗ​មួយ​ចំនួន​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួក​គេ​ទទួល​បាន​ភាព​ល្បី​មិន​ធម្មតា​នោះ​ទេ​លើបណ្ដាញ​សង្គម​ ។

១ អត់ខ្លាចស្លាប់សោះបុិ សែលហ្វីជាមួយបងឆ្លាមទៀត

លទ្ធផល​រូបភាព​សម្រាប់ strange selfie

២ ចែនេះអត់ថតអញ្ចឹងតែម្តង

លទ្ធផល​រូបភាព​សម្រាប់ strange selfie

៣ ឡូយម្យ៉ាងដែរ

លទ្ធផល​រូបភាព​សម្រាប់ strange selfie

៤ អេីតកចូលឡានមកថតជាមួយគ្នា

លទ្ធផល​រូបភាព​សម្រាប់ strange selfie

៥ ម៉ាក់អេីយកូនភ័យខ្លាចធ្លាក់

លទ្ធផល​រូបភាព​សម្រាប់ strange selfie

៦ សួស្តីអាសម្លាញ់

លទ្ធផល​រូបភាព​សម្រាប់ strange selfie

៧ Superman​ឆ្លៀតថតសែលហ្វីមុនចេញធ្វេីបេសកកម្ម

លទ្ធផល​រូបភាព​សម្រាប់ strange selfie

៨ ឡូយដែរតេី

លទ្ធផល​រូបភាព​សម្រាប់ Strange selfie

៩ ធ្វេីអញ្ចឹងបានទៀត?

រូបភាពពាក់ព័ន្ធ

១០ ពេលថតរូបបែប Panorama

លទ្ធផល​រូបភាព​សម្រាប់ Strange selfie

 

Loading...
SHARE