អ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងការទស្សនាភាពយន្តបែប 3D និង 4D ជាក់ជាមិនខាន ដែលវាធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថា តួអង្គ ឬ វត្ថុនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនោះផុតអណ្ដែតចេញមកដូចជាពិតៗអីញ្ចឹង ។

ហើយក្នុងអត្ថបទមួយនេះ ខ្ញ៉ំនឹងនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកទទួលបានបទពិសោធន៍ស្រដៀងគ្នានេះតាមរយៈរូបភាពបែបចលនា ឬ GIF ដោយមិនត្រូវការវ៉ែនតា 3D ៖

១ តើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឆ្កែមួយក្បាលនេះកំពុងតែផុសអណ្ដែតចេញពីអេក្រង់រទូរសព្ទ ឬក៉ំព្យូទ័រ របស់អ្នកដែរទេ ?

២ ចុះមួយនេះយ៉ាងម៉េចដែរ ?

៣ គេចឲ្យរហ័សបន្តិចប្រយ័ត្នត្រូវមួយបាល់

៤ ប្រយ័ត្នបុកក្បាលជាមួយគាត់

១០

១១

១២

 

១៣

SHARE