ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែមានភាពរីកចម្រើន ឧបករណ៍ទំនើបៗជាច្រើនក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបម្រើសេចក្ដីត្រូវការរបស់មនុស្ស ក៏ដូចជាផ្តល់ភាពងាយស្រួល និងការកម្សាន្ត ដល់មនុស្សនៅជ៉ំវិញពិភពលោក ។

ថ្វីត្បិតតែវាផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែវាក៏បានផ្តល់ផលអវិជ្ជមានដល់ការរស់នៅរបស់មនុស្សផងដែរ ជាពិសេសគឺទំនាក់ទំនងនៅក្នុងគ្រួសារតែម្ដង ។ សាកទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ អ្នកនឹងដឹងថាវាប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ទំនាក់ទំនងនៅក្នុងគ្រួសារររបស់អ្នក ថាមិនត្រូវអ្នកក៏ប្រហែលជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនោះផងដែរ ។

1

Image may contain: 1 person, sitting and indoor

2

Image may contain: one or more people

3

Image may contain: one or more people, people standing and indoor

4

Image may contain: 1 person, sitting

5

Image may contain: 2 people, people sitting

6

Image may contain: 2 people, people sitting and indoor

7

Image may contain: 1 person, sitting

8

Image may contain: 2 people, people sitting, living room and indoor

9

Image may contain: indoor

10

Image may contain: 1 person, sitting and indoor

11

Image may contain: 2 people, people sitting, shoes and indoor

ប្រភព ៖ Facebook

SHARE