នៅឆ្នាំ១៨៣០មានបុរសម្នាក់បានរកឃើញនូវកំណប់ត្បូងគ្រីស្តាល់ដ៏មានតម្លៃនៅជិតទន្លេមួយនៅក្នុងតំបន់Sverdlovrsk នៃភ្នំ Ural ប្រទេសរ៉ូស៊ី ។ គាត់ហាក់ជាមិនបានដឹងថាតំបន់នោះគឺជាតំបន់ដែលពោពេញទៅដោយរតនសម្បត្តិនៃធម្មេជាតិនោះទេ,ដោយមានការប៉ានស្មានពីMalyshevsky, និង Mariinskyបានអោយដឹងថាមានធនធានរ៉ែប្រហែល៩០%ដែលនៅក្នុងតំបន់នោះនៃរតនសម្បត្តិរបស់ប្រទេសរ៉ូស៊ីទាំងមូល​, ហើយទីនោះគឺជាតំបន់រ៉ែក្រោមដីដ៏ធំបំផុតនៅតំបន់អឺរ៉ុបទាំងមូលផងដែរ។ថ្វីបើមានការេជីកយករ៉ែច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយ នោះវានិងកើតមានឡើងបន្តទៀតនៅពេលដែលមិនមានសកម្មភាពផ្សេងៗនៅទីនោះប្រមាណ៣ទៅ៤ឆ្នាំបន្ទាប់។អ្នកថតរូបនិងអ្នករុករកកំណប់នៅតំបន់ភ្នំUralបានប្រទះឃើញរ៉ែ Mariinsky ហើយពួកគេមានរូបភាពមួយចំនួននៃពួកវាផងដែរ។

បន្ទាប់ពីការរកឃើញរបស់Kovzhevnikovភ្លាមៗនោះ កន្លែងនោះត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍និងបានជីកយកត្បូងទាំងនោះភ្លាមផងដែរនៃភ្នំូUral ហើយតំបន់រ៉ែMariinskyគឺនៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិមួយក្នុងតំបន់Malyshev.

កំណប់ទាំងត្រូវបានប្រមូលអស់រយៈពេល៦ឆ្នាំ ហើយត្បូងទាំងនោះត្រូវបានរុករកនៅជីកយកមកក្រៅរហូតដល់ឆ្នាំ១៩១៧

ត្បូងរ៉ែMariinskyត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រភេទរ៉ែដល់ល្អបំផុត ហើយវាគឺជារ៉ែដ៏មានគុណភាពនិងជាត្បូងដ៏មានតម្លៃបំផុត

នៅឆ្នាំ១៩៣០តំបន់រ៉ែត្បូងទាំងនោះគឺនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ី, ហើយក្រុមវិស្វករបានយកចិត្តទុកនិងពិនិត្យទៅលើរ៉ែទាំងនោះដែលមានផ្ទុក សារធាតុ Beryllium និង អ៊ុយរ៉ានីញ៉ូម ដែលអាចប្រើនៅក្នុងវិស័យកងទ័ព (ផលិតអាវុធ)

រ៉ែទង់ដែងទាំងនោះដែលគេអោយឈ្មោះថា ទង់ដែង Beryllium គឺជាផលិតផលដ៏សំខាន់សំរាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីយកទៅធ្វើជាយុទ្ធក្រោះ,យន្តហោះចម្បាំង,និងកាំភ្លើងយន្តជាដើម។

ហើយពួកគេបានប្រើរំសេវផ្ទុះដើម្បីជិកយករ៉ែទាំងនោះប៉ុន្តែវាបានធ្វើអោយទង់ដែងនិងត្បូងមួយចំនួនបានខូចខាត

សារធាតុរ៉ែMariinsky​ត្រូវបានរុស្ស៊ីយកទៅធ្វើជាគ្រាប់បែក Atomicនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៣,ប៉ុន្តែនៅពេលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបានផ្លាស់ប្តូទីតាំងទៅIzumrudniye kopi Uralaហើយក្រោយមកក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសក្ស័យធននៅឆ្នាំ១៩៩៧

តំបន់រ៉ែទាំងនោះបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហើយបានក្ស័យធនជាបន្តបន្ទាប់។

ផលិតផលរ៉ែទាំងនោះត្រូវបានផ្អាកជីកយកប្រមាណ៣ទៅ៤ឆ្នាំប៉ុន្តែបានចាប់ផ្តើមឡើងវិញនៅឆ្នាំ២០១១

ហើយពួកគេបានជឿជាក់ថាត្បូងក្រោមដីទាំងនោះអាចមានរហូតដល់ទៅជាង៦០តោនដែលពួកគេអាចជីកយកបានចំនុះយ៉ាងច្រើននេះនៅឆ្នាំ២០១៨

ដោយសារតែរ៉ែទាំងអស់នេះហើយដែលអាចធ្វើអោយប្រទេសរ៉ូស៊ីមានសភាវុធយ៉ាងច្រើនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់កងទ័ព,និងក្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចខាងយោធាផងដែរ។

ប្រភពៈViralnova

Loading...
SHARE