លេីលោកនេះមរឿងអ្វីក៏អាចកេីតមានដែរដូច្នេះហេីយយេីងអាចនិយាយថាវាជារឿងធម្មតាទៅហេីយ។ តែក៏មិនប្រាកដថាវាគ្មានអ្វីប្លែកទៀតដែរ។ ហេីយខាងក្រោមជារូបភាពប្លែកដែលមានជុុំវិញពិភពលោក។

តោះទស្សនទាំងអស់គ្នា៖

១ ការ៉ុតដែលវែងជាងគេនៅប្រទេសជប៉ុន

18 Surprised People Who Didn’t Expect Anything That Day

២ កំពូលមនុស្ស

18 Surprised People Who Didn’t Expect Anything That Day

៣ ងូតទឹកក្រៅផ្ទះ

18 Surprised People Who Didn’t Expect Anything That Day

៤ ដាក់កញ្ចក់អញ្ចឹងចាំបាច់ដាក់ទ្វាធ្វេីអ្វី?

18 Surprised People Who Didn’t Expect Anything That Day

៥ ដាក់ចំកន្លែងហ្នឹងម៉ង

18 Surprised People Who Didn’t Expect Anything That Day

៦ យកមុខដាក់ជាប់វ៉ាលីអញ្ចឹងតែម្តង

18 Surprised People Who Didn’t Expect Anything That Day

៧ កំពូលអ្នកច្នៃប្រឌិត

18 Surprised People Who Didn’t Expect Anything That Day

៨ ធ្វេីសុីណាស់ ខំអួតគេថាប្រែនផង

18 Surprised People Who Didn’t Expect Anything That Day

៩ គាត់ខ្លាចគេមិនដឹងថាគាត់ទេីបតែលែងលះគ្នា

18 Surprised People Who Didn’t Expect Anything That Day

១០ ធ្លាក់មកអញ្ចឹងតែម្តង

18 Surprised People Who Didn’t Expect Anything That Day

 

 

 

ប្រភព៖ brightside

Loading...
SHARE