មុនពេលអាចមានសិទ្ធិបើកបររថយន្តដោយស្របច្បាប់បាន ម្នាក់ៗត្រូវតែមានប័ណ្ណបើកបរ ឬហៅថា ពាក់មី  ហើយដើម្បីទទួលបានវាគឺត្រូវឆ្លងកាត់ការរៀនសូត្រពីច្បាប់ចរាចរណ៍ ក៏ដូចជារបៀបបើកបរ ហើយបន្ទាប់មកត្រូវតែជាប់ក្នុងការប្រឡងបើកបរ ។

បើទោះបីជាបែបនេះមែន យើងនៅតែសង្កេតឃើញថាអ្នកបើកបររថយន្តមួយចំនួនទោះបីជាមានប័ណ្ណបើកបរក៏ដោយ ប៉ុន្តែពួកគេមើលទៅដូចជាមនុស្សមិនស្គាល់ពីច្បាប់ចរាចរណ៍អីញ្ចឹង ឯខ្លះវិញគឺបើកបរគ្មានសុជីវធម៌សោះតែម្ដង ។

ដូចជាមនុស្សប៉ុន្មានានាក់ខាងក្រោមនេះអីញ្ចឹង បើមើលទៅរបៀបបើកបររថយន្តរបស់ពួកគេគឺអន់តែម្ដង អន់ទាំងសុជីវធម៌ និងចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ ដែលធ្វើឲ្យយើងអាចនិយាយបែបលែងសើចថា សមតែបានពានអ្នកបើកបរប្រចាំឆ្នាំ ហើយទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត ដោយព្យូរប័ណ្ណបើកបរអស់មួយជីវិតតែម្ដង ។

មិនដឹងគាត់ចេះមកពីណានោះទេ បើកបរបណ្ដើរ អានសៀវភៅបណ្ដើរ

មនុស្ស 20+ នាក់ដែលគួរត្រូវបានផ្អាកជារៀងរហូត

ឡានគាត់ប្រហែលជាធ្វើមកពីទៀនហើយ សូម្បីតែកន្លែងសម្រាប់អ្នកថ្មើរជើងជ្រកថ្ងៃ ឬ ភ្លៀងក៏គាត់ចូលទៅចតបានដែរ

មនុស្ស 20+ នាក់ដែលគួរត្រូវបានផ្អាកជារៀងរហូត

គ្រាន់តែឃើញក៏តឹងទ្រូងជំនួសដែរ

20+ People Whose Driving License Should Be Suspended Forever

គ្រាន់តែមើលក៏ដឹងថា ពួកគាត់ទាំង ២ នេះជាបងប្អូននឹងគ្នាដែរ

មនុស្ស 20+ នាក់ដែលគួរត្រូវបានផ្អាកជារៀងរហូត

មើលរូបនៅលើរថយន្តនេះយល់ អ្នកនឹងដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគេគូសរូបបែបនេះនៅលើឡានគាត់

មនុស្ស 20+ នាក់ដែលគួរត្រូវបានផ្អាកជារៀងរហូត

កំពូលអ្នកដឹក

មនុស្ស 20+ នាក់ដែលគួរត្រូវបានផ្អាកជារៀងរហូត

កំពុងតែឆ្ងល់ថាតើវាកើតឡើងដោយរបៀបណា ហើយជាកំហុសរបស់អ្នកណា

មនុស្ស 20+ នាក់ដែលគួរត្រូវបានផ្អាកជារៀងរហូត

គឺថាមិនខ្ចីបោះចោលអាចាសតែម្ដង

មនុស្ស 20+ នាក់ដែលគួរត្រូវបានផ្អាកជារៀងរហូត

ដឹកបែបនេះ សមតែ …

មនុស្ស 20+ នាក់ដែលគួរត្រូវបានផ្អាកជារៀងរហូត

មិនដឹងថាគាត់យកអីមកគិត មុនសម្រេចចិត្តធ្វើបែបនេះនោះទេ

មនុស្ស 20+ នាក់ដែលគួរត្រូវបានផ្អាកជារៀងរហូត

ដាក់របៀបនេះមិនខុសអីពីបិទភ្នែកបើកឡាននោះទេ

មនុស្ស 20+ នាក់ដែលគួរត្រូវបានផ្អាកជារៀងរហូត

 

ប្រភព 

Loading...
SHARE