ជាធម្មតាមនុស្សយេីងម្នាក់តែងតែមានជួបបញ្ហាក្នុងជីិវិតជាមិនខាន មិនថាបញ្ហានោះតូចឬធំនោះទេ។ តែបញ្ហាជាកត្តាមួយដែលអាចធ្វេីឲ្យមនុស្សមានភាពរឹងមុាំជាងមុន។ ហេីយវាក៏បង្រៀនយេីងពីវិធីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបានច្រេីនជាងមុនដែរ។ ចំណែកឯអ្នកទាំងនេះវិញមេីលទៅប្រហែលជាធ្លាប់ជួបបញ្ហាច្រេីនហេីយទេីបគាត់ពូកែដោះស្រាយបញ្ហាបែបនេះ។ តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

១ ទេីបតែចេះបេីកបរទាល់តែដាក់អញ្ចឹងទេីបសុវត្ថិភាព

20 Brilliant People Who Are Ninjas of Problem Solving

២ សុវត្ថិភាពជាចំបង

៣ អត់មានលុយទិញខ្សែពាក់កឲ្យទេសម្លាញ់ ពាក់អាហ្នឹងសិនទៅ

20 Brilliant People Who Are Ninjas of Problem Solving

៤ មេីលមិនច្បាស់ទាល់តែដាក់អញ្ចឹង

20 Brilliant People Who Are Ninjas of Problem Solving

៥ អត់កន្លែងអង្គុយក៏មិនអីដែរ អង្គុយកន្លែងហ្នឹងក៏បាន

20 Brilliant People Who Are Ninjas of Problem Solving

៦ ពេលដែលគ្មានសមគឺមានតែធ្វេីអញ្ចឹង

20 Brilliant People Who Are Ninjas of Problem Solving

៧ ពេលដែលខ្ជិលរៀនហេីយចង់គេងក្នុងថ្នាក់

20 Brilliant People Who Are Ninjas of Problem Solving

៨ តែប៉ុណ្ណឹងទៅស្រួយបាត់ទៅហេីយ

៩ មិនចាំបាច់ទិញម៉ាសុីនអាំងនំបុ័ងនាំតែអស់លុយទេ

20 Brilliant People Who Are Ninjas of Problem Solving

១០ ពេលដែលមុនអត់បានមេីលមេរៀនមុនប្រឡង ហិហិហិ​ចម្លេីយងាយៗសោះគ្រូសួរដែរ

20 Brilliant People Who Are Ninjas of Problem Solving

១១ ខ្ជិលធ្វេីរបងនាំតែអស់លុយអីគូរបន្តិចទៅបានហេីយ

១២ ខ្ជិលអង្គុយលេងមានតែធ្វេីអញ្ចឹង

20 Brilliant People Who Are Ninjas of Problem Solving

១៣ គេឈរមេីលគ្រប់គ្នាគាត់ដេកមេីលយ៉ាងរំភេីយ

20 Brilliant People Who Are Ninjas of Problem Solving

១៤ ចំជាពោរពេញដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតមែន

20 Brilliant People Who Are Ninjas of Problem Solving

១៥ ចំជាល្អមែន

20 Brilliant People Who Are Ninjas of Problem Solving

 

 

ប្រភព៖ brightside

SHARE