ជាធម្មតានៅតាមគេហដ្ឋាន ឬទីកន្លែងមួយចំនួនដែលមានសត្វឆ្កែ ជាពិសេសឆ្កែកាច គេតែងនិយមសរសេរផ្លាកថា «ប្រយ័ត្នឆ្កែកាច»នៅខាងមុខផ្ទះ ឬរបងផ្ទះ ដើម្បីឱ្យអ្នកដែលដើរកាត់ ឬត្រូវការចូលទៅក្នុងកន្លែង ឬផ្ទះដែលមានចិញ្ចឹមឆ្កែ មានការប្រុងប្រយ័ត្ន ឬដើរវៀងគេចចេញតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ។ ដោយឡែក ផ្លាកសញ្ញា​​«ប្រយ័ត្នឆ្កែកាច» ខាងក្រោមនេះ មិនបានធ្វើ​ឱ្យគេខ្លាច ឬមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ចំពោះសត្វឆ្កែនោះទេ ប៉ុន្តែធ្វើឱ្យគេអស់សំណើចទៅវិញ។ ចង់ដឹងថា ហេតុអ្វីគេមិនខ្លាច ហើយបែរជាសើចវិញនោះទេ សូមទស្សនារូបភាពទាំងនោះដូចខាងក្រោម។

  1. ផ្លាកសញ្ញានេះប្រាប់ពីល្បឿនដែលឆ្កែអាចរត់មកដល់របងទៀត

2. ឱ្យគេប្រយ័ត្ន តែកុំមើលរបង

3. ទៅជាឱ្យប្រយ័ត្នម្ចាស់ឆ្កែវិញ

4. គ្រាន់តែឃើញផ្លាកក៏ដឹងហើយថា ធ្មេញឆ្កែមុតប៉ុណ្ណា

5. ឱ្យប្រយ័ត្នសត្វឆ្កែ ប៉ុន្តែសត្វដែលនៅខាងក្នុងមិនមែនឆ្កែផង

6. មិនបាច់ប្រយ័ត្នឆ្កែទេ សូមប្រយ័ត្នខ្លាវិញ

7. ឱ្យប្រយ័ត្នឆ្កែ តែកុំមើលសត្វឆ្កែ

8. ឆ្កែចូលចិត្តចំអកបញ្ឈឺ

9. ឱ្យប្រយ័ត្នឆ្កែ ឬប្រយ័ត្នដំរី

10. ឱ្យប្រយ័ត្ន តែឆ្កែឡើងគួរឱ្យស្រលាញ់

11. បើឆ្កែមិនចូលចិត្តអ្នកណា ម្ចាស់ក៏មិនមិនចូលចិត្តដែរ

12. ឱ្យប្រយ័ត្នឆ្កែ ប៉ុន្តែជាសត្វឆ្មាហ្នឹង

13. ឆ្កែអាក្រក់

ប្រភព៖ Awesome Inventions

Loading...
SHARE