គ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់ជួបរឿងពិបាកនិងស្មុគស្មាញនោះទេ ដូចនេះហើយទើបម្នាក់ៗព្យាយាមនិងរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីជួយសម្រួលកិច្ចការលំបាកផ្សេងៗនូវចំពោះមុខអោយមានភាពងាយស្រួលនិងធូរស្រាលហើយជួនកាលក៏អាចកាត់បន្ថយពេលនៃការងារទាំងនោះអោយឆាប់រួចរាល់ផងដែរ ។

ហើយខាងក្រោមនេះគឺភាពច្នៃប្រឌិតប្លែកៗរបស់មនុស្សមួយចំនួនដែលពួកគាត់ធ្វើអោយកិច្ចការផ្សេងៗដែលពួកគាត់ត្រូវធ្វើក្លាយទៅជាងាយៗនិងធូរស្រាល ឃើញហើយមិនសរសើរមិនបានពិតមែន ។

ទស្សនាវីដេអូ ៖

Human creativity is without limits

Human creativity is without limits

Posted by Viral Stuff on Thursday, February 21, 2019

ប្រភព ៖ facebook

Loading...
SHARE